Usluge

Poljoprivreda

 • Usluge u poljoprivredi, savjetovanje, razne usluge pripremanja hrane
 • Obnova tla
 • Površinski zeleni radovi (košnja, baliranje, malčiranje…)
 • Dubinski radovi (podrivanje, čupanje panjeva, oranje….)

Šumarstvo

 • Usluge izvođenja šumarskih radova
 • Prodaja ogrjevnog drveta
 • Prodaja drvne biomase
 • Usluge čišćenja te plasiranje drvne biomase
 • Malčiranje šumarskim malčerom
 • Izrade vlaka 

Konverzija degradiranih Šumskih sastojina

 • čiščenje zemljišta
 • eksplotacija drvnih sastojina
 • Nabava sadnica, štitnika i drvenih kolaca
 • Usluge projektiranja, bušenje i sadnja sadnica
 • završetak projekta

Investiranje

 • Trebate poljoprivredno zemljište? Veće, manje površine?
 • Trebate savjetovanje oko ulaganja u poljoprivredu?
 • Želite povlačiti sredstva iz EU fondova?
 • Trebate obnovu tla i pripremu za kulturu?
 • Želite preuzeti kompletno posloženo poljoprivredno gospodarstvo?

Poslovno Savjetovanje

 • Trebate uspostaviti poslovni subjekt?
 • Zanimaju vas EU fondovi i kako povlačiti sredstva?
 • Koja kultura može najviše prinositi na vašem terenu?
 • Kakve su direktive u budućnosti?
 • Želite preuzeti gotov poslovni subjekt sa poljoprivrednim zemljištem?
 • Želite raditi po sistemu ključ u ruke?

Pružamo kompletnu i najbolju uslugu u industriji